Wat is de meest duurzame zorgverzekering?

Gister kwam mijn blog online waarin ik uitlegde waar je allemaal op kan letten bij het overstappen van zorgverzekeraar. Zelf stap ik tot op heden ieder jaar over. Maar waar ik tot op heden enkel keek welke verzekeraar het goedkoopst was voor mij, komt er dit jaar een extra aandachtspunt bij. Voor mijn keus voor 2019 ga ik er namelijk ook op letten wat de meest duurzame zorgverzekering is. Huh, kunnen zorgverzekeraars wel en niet duurzaam zijn? Jazeker! Ik ben er tijdens mijn research zelfs achter gekomen dat het bij de meeste niet pluis is! Graag deel ik dan ook mijn bevindingen hierover met jou.

Hoe kan een verzekering niet duurzaam zijn?

Hoe kan een zorgverzekeraar niet duurzaam zijn? Zorgverzekeringen beleggen een deel van hun kapitaal. En helaas handhaven veel zorgverzekeraars een verre van duurzaam beleggingsbeleid. Door jezelf dus lid te maken van deze verzekeraars, gaat er dus ook een deel van jouw geld naar bedrijven die bij de bedrijfsvoering geen rekening houden met klimaatverandering, natuur en dierenwelzijn.

Waarom een duurzame verzekeraar?

Als je mij al even volgt weet je dat ik sta voor het feit dat gezondheid niet iets oppervlakkigs is, maar een samenspel van alles en iedereen om je heen. Voor mij persoonlijk hoort daar dus ook bij dat ik geen geld wil uitgeven aan een zorgverzekeraar die zijn geld vervolgens investeert in iets wat het ecosysteem onder druk zet. Want ook al lijkt het niet direct met elkaar te maken te hebben: het beperken van klimaatverandering, natuurbehoud en dierenwelzijn is uiteindelijk op de lange termijn ontzettend belangrijk voor onze gezondheid.

Welke impact heeft overstappen?

Natuurlijk is alles een druppel op de gloeiende plaat. Maar als consument kun je nou eenmaal niet meer doen dan je geld niet uitgeven aan de branches waar je niet achter staat. Ik doe het dan ook niet om te showen naar de buitenwereld, maar voor mezelf. Ik heb echt niet de illusie dat mijn individuele besluit nou het verschil gaat maken. Maar daar gaat het in eerste instantie ook helemaal niet om. Het is MIJN principe dat ik niet bij wil dragen aan bepaalde sectoren. Ik wil naar mezelf kunnen verantwoorden dat ik een keuze heb gemaakt waarin ik rekening heb gehouden met alles en iedereen die onderdeel uitmaken van het ecosysteem. Of iets nou veel of weinig impact heeft.

Disclaimer

Voor ik mijn bevindingen met je deel, wil ik even vooropstellen dat ik natuurlijk geen journalist ben. Ik deel puur met je wat ik over het onderwerp heb gevonden. Ik ging namelijk sowieso voor mezelf op zoektocht, dus waarom niet mijn bevindingen delen in een blog? Maar weet jij meer of vertel ik iets wat volgens jou niet (meer) juist is? Dan hoop ik dat je dat onder dit artikel wil delen! Zo komen we samen tot de meest duurzame conclusie 🙂 Het gaat mij er immers niet om dat ik met dit artikel ”gelijk” krijg, maar dat ik handvaten kan bieden voor het maken van de meest duurzame keus.

Hoe vind je de duurzaamste tussen de 30+ verzekeringsmaatschappijen?

Het lijkt onbegonnen zaak om met zo veel zorgverzekeringen (en het worden er ieder jaar meer) de duurzaamste er tussenuit te vissen. Maar dat is minder moeilijk dan je denkt. Want al die kleine verzekeraars, die vallen onder grotere concerns. Als je dus overstapt naar een andere zorgverzekeraar, dan kan het zo zijn dat je alsnog bij dezelfde overkoepelende maatschappij blijft. En zo blijven er in totaal 9 over. De vier grootste zijn Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Zij hebben samen al bijna 90 procent van alle Nederlanders onder hun hoede. De overige 10 procent is verdeeld over DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, ASR en ENO.

Eerst het slechte nieuws

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: tijdens mijn zoektocht kwam ik er al snel achter dat de meeste zorgverzekeraars er niet zo’n duurzaam beleid op nahouden. Uit de verzekeringswijzer (een samenwerkingsverband van onder andere Amnesty International, Milieudefensie en Oxfam Novib die van grote verzekeraars het beleggingsbeleid beoordeelt aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s) blijkt bijvoorbeeld dat CZ, Menzis en VGZ op bijna ieder thema omtrent duurzaamheid het rapportcijfer 1 scoren (oftewel: zeer slecht). Verder worden er voor een aantal thema’s een 2 en 3 gegeven en sporadisch een 4 en 5, wat natuurlijk allemaal nog steeds ver onder de maat is. Deze verzekeraars beleggen dus helaas in niet-duurzame bedrijven (zoals bedrijven in de olie- en gassector) en hebben ook geen beleidsdoelstellingen om te minderen met beleggen in deze niet-duurzame sectoren.

De betere spelers in de markt

Concern Achmea doet het iets beter. Alhoewel deze verzekeraar er nog lang niet is, beoordeelt de verzekeringswijzer het beleggingsbeleid van Achmea op vele thema’s met een 8 of 9. Daarnaast scoren ze op vele vlakken geen 1 of 2, maar een 5, 6 of 7. Uiteraard is dit een cijfer waarmee ze er nog lang niet zijn, maar waarmee ze zeker beter hun best doen dan de andere grote concerns. Op het thema klimaatverandering scoren ze een matige 4. Zo bleek uit praktijkonderzoek van de verzekeringswijzer uitgevoerd in 2018 dat Achmea voor 48 miljoen dollar belegt in Shell. En ook voor het thema dierenwelzijn scoort Achmea een 5, omdat in het beleid niet wordt uitgesloten dat er belegd wordt in sectoren die het dierenwelzijn schaadt. Zo bleek uit onderzoek dat Achmea investeert in modehuizen die bont en krokodillen- en slangenleer in hun producten verwerken.

En hoe zit dat met de andere kleinere verzekeraars?

Het nadeel van de eerlijke geldwijzer is dat niet alle zorgverzekeraars er op staan. Gelukkig staan de vier grootste concerns er wel op. En deze vier samen is ook gelijk waar bijna 90% van de Nederlanders verzekerd is.

Een kleinere verzekeraar die wel is opgenomen in de verzekeringswijzer is ASR. Conform de verzekeringswijzer scoort concern ASR het hoogst op alle vlakken. Ze scoren één 5 op het thema woningbouw en vastgoed, omdat ASR onvoldoende beleid heeft vastgelegd op het gebied van duurzaamheidscertificatie voor nieuw en gerenoveerd vastgoed. Tevens is er onvoldoende beleid voor hypotheken, maar stelt ASR wel als eis  dat bedrijven werknemersrechten respecteren, materialen recyclen en duurzaam geproduceerd cement gebruiken. Verder scoort de ASR nog een 6 op het thema gendergelijkheid en bonussen, en een 7 voor klimaatverandering, dierenwelzijn, belastingen, visserij en elektriciteitsproductie. Voor de overige 12 thema’s scoren ze minimaal een 8, maar meestal zelfs een 9 of 10. Dit is dan ook de groenste zorgverzekeraar die is opgenomen in de verzekeringswijzer.

En de overige kleinere concerns?

Voor de overige concerns zal je uit moeten gaan van wat er over wordt verteld op de eigen website. Ik zal per concern samenvatten wat ik er over heb gevonden.

DSW

Op de website van DSW kan ik niets vinden over de wijze waarop het vermogen wordt belegd. Wel vond ik een pagina met jaarverslagen, waarbij de meeste recente maatschappelijke verslag komt uit 2017. Hier staan behoorlijk wat zaken in genoemd waar naar wordt gestreefd en welke uitgangspunten worden gevoerd, maar geen écht concreet beleid. Opvallend vind ik de zin: ‘Bedrijven waarin wordt belegd worden gestimuleerd tot duurzaam gedrag.’ Dit suggereert voor mij namelijk dat DSW ook belegt in bedrijven die niet-duurzaam handelen, waarbij ze proberen middels het stemrecht van de vermogensbeheerders invloed uit te oefenen op een duurzamere bedrijfsvoering. Ik vraag me af of het niet effectiever is om gewoon niet te investeren in bepaalde bedrijven die niet duurzaam handelen. Geld is in deze wereld immers helaas nog altijd belangrijker dan een stem. Het jaarverslag heeft wel duidelijk vermeld dat DSW niet handelt in tabaksproducenten en producenten van ‘controversiële’ wapens, zoals clusterbommen, landmijnen, kernwapens, biologische of chemische wapens (en kennelijk zijn er dus ook niet-controversiële wapens).

ONVZ

ONVZ heeft een aparte pagina geweid aan het beleggingsbeleid. Hier staan een aantal concrete beleidspunten over waar ONVZ wel en niet in investeert. Ze geven aan uitsluitend te beleggen in bedrijven en landen die voldoen aan de volgende uitgangspunten: respecteren van mensenrechten, respecteren van arbeidsrechten, tegengaan van corruptie, bescherming van het milieu en klimaat, geen controversiële wapens en het respecteren van normen voor corporate governance. Net zoals DSW laat ONVZ duidelijk weten niet te beleggen in tabaksproducenten en producenten van ‘controversiële’ wapens. Alhoewel ONVZ op hun website bij mij de indruk wekt duurzaamheid actief op de kaart te zetten, sluiten ze niet-zuurzame beleggingen zeker niet uit. Ik maak dit op uit de woorden streeft ernaar zin: ‘ONVZ streeft ernaar om niet te beleggen in organisaties die zich stelselmatig schuldig maken aan het schenden van één of meerdere principes uit de UN Global Compact’. Maar al met al wekt de site van ONVZ bij mij de indruk dat ze duurzaam beleggen actief als uitgangspunt hanteren.

Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid is een stuk minder transparant over de wijze waarop het vermogen wordt belegd. Over het financiële beleid, moet de klant alle info halen uit één alinea: ‘Om te voorkomen dat de premie daardoor teveel omhoog gaat, beleggen wij een gedeelte van ons vermogen. Wij houden ons daarbij aan de code Duurzaam Beleggen van het Verbond voor Verzekeraars en de UN Global Compact Principles. Want bij een betrouwbare en integere organisatie past een (maatschappelijk) verantwoorde beleggingsportefeuille die rekening houdt met mensen en milieu.’ Helaas staan er dus weinig écht concrete stappen, zoals ONVZ wel heeft gedaan. Ook op de webpagina over duurzame bedrijfsvoering worden enkel interne zaken benoemd (zoals het streven zo veel mogelijk te recyclen en het beperken van het energieverbruik door een slim verwarmingssysteem) en staat niets over hoe (niet) duurzaam het vermogen wordt belegd.

ENO

Ook ENO is wat beperkt in de informatie over het beleggingsbeleid. Ze geven aan dt het uitgangspunt van het beleggingsbeleid van Eno is dat er risicomijdend en duurzaam wordt belegd. Er wordt volgens ENO naar heel veel gestreefd, zoals economische groei zonder inbreuk te maken op de potentiële welvaart of leefomstandigheden van de volgende generaties. En ze beleggen naar eigen zeggen in beleggingsfondsen die duurzaam zijn, maar ik mis de informatie of ze deels of uitsluitend beleggen in beleggingsfondsen die duurzaam zijn. ENO is wel concreet door te zeggen niet direct of indirect te beleggen in de wapenindustrie of ondernemingen die een betrokkenheid hebben bij de productie van tabaksartikelen.

Neem de info van de eigen site met een korreltje zout

De informatie van de eigen website is natuurlijk niet zo betrouwbaar als de informatie van een onafhankelijke partij. Mijn gevoel zegt dat de beleggingsportefeuilles van DSW, Zorg en Zekerheid en ENO niet duurzaam is, omdat er maar weinig concreets over te vinden is op de website. Dit gevoel wordt ook een beetje bekrachtigd door de resultaten van de overige grote concerns. Vanwege de grote hoeveelheid (concretere) informatie die er wordt gedeeld op de website van ONVZ wekken ze bij mij de indruk dat ze veel actiever rekening houden met duurzaamheid bij de beleggingen die zij doen.

Hoe duurzaam is de Vegapolis?

Voor wie het niet weet, er is sinds een aantal jaar ook een speciale Vegapolis. Met het afsluiten van een Vegapolis (speciaal voor vegetariers en veganisten dus) krijg je extra korting op de basisverzekering en aanvullende verzekering. Daarnaast krijg je wat leuke extra kortingen die interessant kunnen zijn voor deze doelgroep, zoals 10% korting in diverse vegetarische restaurants. Maar ik vind het persoonlijk best ironisch om te zien dat de Vegapolis wordt verstrekt door Nationale Nederlanden, welke weer onderdeel is van CZ. En zoals we net hebben gezien, houden die er niet echt een duurzaam beleggingsbeleid op na. Zo scoort CZ op het thema dierenwelzijn een 1, om nog maar te zwijgen over de rest. Dat is op zijn minst iets om over na te denken bij het afsluiten van deze polis, denk ik.

Tell me; wat is de duurzaamste zorgverzekering?

Deze blog is er niet om te vertellen wat goed of fout is. Het staat een ieder natuurlijk vrij om te beoordelen waar je wel en waar je niet achter staat. En ik ben me ook terdege bewust dat sommige mensen echt genoodzaakt zijn de goedkoopste polis te kiezen, of überhaupt geen keus hebben omdat ze vanwege gezondheidsproblemen elders maar moeilijk worden aangenomen.

Een echt duurzame zorgverzekeraar; die heb ik helaas niet gevonden. Maar omdat ASR het hardst aan de weg timmert, lijkt dit voor nu de beste keuze. ASR zal je overigens niet vinden op de vergelijkingssites voor zorgverzekeringen, maar Ditzo en De Amersfoortse wel. Deze twee zijn onderdeel van concern ASR. Ook Achmea scoort beter dan gemiddeld. Duidelijk is voor mij in ieder geval dat aangezien CZ, Menzis en VGZ voornamelijk een 1 en 2 scoren zij er een totaal niet-duurzaam beleid op nahouden. Deze drie sluit ik bij mijn eigen keuze dit jaar om die reden in ieder geval uit als optie.


4 reacties

  • gerlof 12 november 2019 09:19

    Het is al een jaar verder, maar wat scheelt dit een uitzoeken. Dankjewel voor al je werk!

  • arlette 29 december 2018 10:22

    Super fijn dit!! Scheelt weer een hoop zoekwerk, en maakt het een stuk makkelijker een keuze te maken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *